Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Úrazové pojištění pro rok 2013 - informace


Datum akce: 30.11.-0001

 

Úrazové pojištění pro rok 2013 – informace pro členy ČSTV

 

Vážení sportovní přátelé,

 

úrazové pojištění pro rok 2013 je uzavřeno s jinou pojišťovnou než dosud, ale ve stejném rozsahu a se stejnými parametry, jako v roce 2012. Opět se vztahuje na všechny členy Českého svazu tělesné výchovy (ČSTV), tj. na členy sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot, i na účastníky akcí pořádaných SK/TJ a sportovními svazy, sdruženými v ČSTV. Smlouva je podepsaná s Pojišťovnou VZP, a.s., a za ČSTV a další střešní sportovní organizace ji uzavřel Český olympijský výbor.

 

Pro uplatňování odškodnění za úrazy obecně platí, že rozhodující je den vzniku úrazu a smlouva platná v době vzniku úrazu.

 

Škodné události (úrazy) vzniklé před 1. 1. 2013

se odškodňují podle smluv s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., a to až tři roky od vzniku úrazu.

- postup hlášení úrazů vzniklých od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 podle pojistné smlouvy č. 5101326452

 

- postup hlášení úrazů vzniklých do 31. 12. 2011 podle pojistné smlouvy č. 495000830-7

 

- formulář stáhnete zde: http://www.koop.cz/data/files/file_49_GENERAL.pdf.

 

Vyplněné formuláře zasílejte na adresu: Kooperativa pojišťovna, a.s., CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY Centrální podatelna, Brněnská 634, 664 42 MODŘICE.

 

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013

se uplatňují dle nové smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na nových formulářích, které si vytisknete z internetové stránky pojišťovny.

- Formulář Pojišťovny VZP, a.s. - Oznámení škodné události (OŠU)

 

- Nová pojistná smlouva č. 1310000010 uzavřená u Pojišťovny VZP a.s. platná od 1. 1. 2013

 

- Všeobecné podmínky Pojišťovny VZP, a.s.

 

Oznámení škodné události z úrazového pojištění po 1. 1. 2013

 

V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulář Oznámení škodné události (OŠU) z úrazového pojištění.

 

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

 

 uveďe čslo pojistné smlouvy - 1310000010

 

 do kolonky „oplňjící poznámky“ na druhé straněformulář je nutné uvést:

 

- název střší organizace - ČTV;

 

- evidenčí čslo čenského SK/TJ v rámci ČTV (Kažý čenský SK/TJ má evidenčí čslo uvedené v Evidenčím listu ČTV, vydaném přslušým okresním sdružním ČTV, přpadněvám čslo sděí vaš přslušé okresní sdružní ČTV, v krajním přpadělze zaslat e-mailový dotaz na adresu opatrny@cstv.cz);

 

- čnnost, př které došo k úrazu;

 

- jméno, přjmení a podpis odpověného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, ž k úrazu došo př pojišěé čnnosti a pojišěý byl v doběvzniku úrazu osobou, na kterou se pojišěí vztahuje);

 

- razítko čenského SK nebo TJ, přpadněnárodního sportovního svazu (to v přpaděž SK/TJ není čenem okresního sdružní ČTV);

 

 k formulář OŠ je nutné přpojit potřbné doklady:

 

zdravotní dokumentaci pojišěého týkající se úrazu, v přpaděhospitalizace kopii propoušěí zprávy, v přpaděnároku na plněí v přpadětrvalých následkůdokumentaci o průěu léční a rehabilitace včtněkopie lékařké zprávy po ustálení trvalých následků, v přpaděúmrtí ověřnou kopii úmrtního listu a kopii lékařké zprávy o přčněsmrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o štřní nehody v přpaděvyštřvání policií.

 

 Vyplněý a potvrzený formulářOŠ společěs poždovanými doklady zašete pošou na adresu:

 

Pojišťvna VZP, a.s.

 

Odbor likvidace pojistnýh udáostí

 

Jankovcova 1566/2b

 

170 00 Praha 7

 

V přpadědotazůse obraťe na infolinku Pojišťvny VZP, a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz 14. 1. 2013

 

Oznáeníšodnéudáosti z pojišěípro příad pracovníneschopnosti

 

Pojišěi jsou pouze čenové ČTV př čnnosti v rámci plněí pracovních úkolů, nebo mají-li s přslušým sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřnou smlouvu podle občnského zákoníku nebo zákoníku práce.

 

V přpaděhlášní šodné události z pojišěí pracovní neschopnosti z důodu úrazu vyplňe formulářOznámení šodné události z pojišěí pro přpad pracovní neschopnosti. Stáhnete jej z internetu:

 

- FormulářPojišťvny VZP a.s.

 

Př vyplňvání formulář v přpaděpracovních neschopností postupujte stejnějako př hlášní úrazu. Poždované informace uveďe na volnou plochu pod text „oždovaná dokumentace“ na druhé straněformulář. Jako dokumentaci přpojte: Zdravotní dokumentaci pojišěého, týkající se úrazu, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o štřní nehody v přpaděvyštřvání policií, v přpaděhospitalizace kopii propoušěí zprávy. Vyplněý formulářzašete opě na adresu Pojišťvny VZP, a. s.

 

V přpadědotazůse obraťe na infolinku Pojišťvny VZP, a. s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

 

Jakékoliv vaš přpomínky a zkušnosti s likvidací pojistných událostí oznamte na zednikova@cstv.cz.

 

Mgr. David Opatrný

 

Management sportu ČTV

 


Vytvořeno: 23.1.2013
Ladislav Brož

Kalendář akcí
« 02 / 2019 »
PoÚtStČtSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace