Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zpráva číslo 7 ze zasedání STK KFS ze dne 13. září 2018


STK schvaluje dohodu:

D1A 0705 Vysoké Mýto – Velká Jesenice               sobota 22.09.2018      začátek 09,30

E1A 0604 Nové Město – Olympia-Kratonohy          neděle 16.09.2018      začátek 09,00

E2A 1303 Týniště – Dvůr                                      sobota 03.11.2018      začátek 10,00

G1D 0304 Solnice – Dobruška/Opočno                   sobota 15.09.2018      začátek 09,00

 

Proti každému rozhodnutí STK je možné podat odvolání, a to do sedmi dnů ode dne jeho doručení. Za den doručení se považuje den následující po uveřejnění rozhodnutí na Úřední desce. Odvolání se podává u odvolacího orgánů (ORK). Náležitosti odvolání stanovuje § 25 procesního řádu FAČR.
2018-09-13 14:05:01
Ladislav Brož

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace