Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Aktualizovaná směrnice FPAM


Datum akce: 30.11.-0001


Směrnice na přidělování příspěvků na mládežnické akce z Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže Královéhradeckého kraje(dále jen NF)

ČLÁNEK I.
Obecné zásady čerpání příspěvků

1. Žádosti o příspěvky se podávají na adresu sídla NF na předepsaném formuláři s uvedením základních údajů a základního popisu mládežnického turnaje (akce) písemně vždy do 30.6. příslušného kalendářního roku
s povinnými přílohami:
a) PROPOZICE TURNAJE (AKCE)
b) RÁMCOVÝ ROZPOČET TURNAJE (AKCE) s uvedením předpokladu příjmů a výdajů

2. Žádosti mohou být podávány i na akce, které již do tohoto termínu v daném kalendářním roce proběhly. Na požadovanou akci nesmí být čerpán jiný příspěvek od Krajského fotbalového svazu nebo Fotbalové asociace České republiky (netýká se žádostí, které podávají OFS) a akce musí být uskutečněna na území Královéhradeckého kraje vyjma příspěvků pod čl. II body 8 a 9 (reprezentace KFS). Klub může žádat příspěvek pouze na jednu akci, která musí být zásadně určena pouze pro věkové kategorie mládeže. OFS mohou podat žádosti na více akcí (náhrada dotační politiky KHKFS).

3. O zařazení do seznamu mládežnických turnajů (akcí) a o výši příspěvku NF rozhoduje správní rada NF.

4. Správní rada NF stanoví celkové finanční portfolio NF do 31. 7. příslušného kalendářního roku a dále si vyhrazuje právo příspěvek neposkytnout ani při splnění podmínek uvedených v manuálu za předpokladu vyčerpání rozpočtu NF. NF může příspěvek krátit nebo nevyplatit v případě nesplnění původně daných podmínek uvedených v žádosti.

5. Veškeré žádosti budou vždy projednány a vyhodnoceny do 31. 8. příslušného kalendářního roku.

6. Podporované akce NF musí proběhnout v rámci jednoho kalendářního roku a nesmí přesahovat do roku následujícího.

7. Vlastní zdroje žadatele musí být minimálně ve výši 30 % nákladů akce.

8. Žádost na podporované akce NF může podat i klub z působnosti Okresního fotbalového svazu na území Královéhradeckého kraje, v případě pořádání turnaje klubem z působnosti Okresního fotbalového svazu na území Královéhradeckého kraje se akce musí zúčastnit alespoň jeden klub hrající soutěže organizované Královéhradeckým KFS.

9. Právnické osoby obdrží schválený příspěvek vždy až po ukončení akce a jejím zhodnocení případným monitorovacím dohledem NF.

10. Právnická osoba charakteru občanského sdružení nemusí vést podvojné účetnictví a musí být členem FAČR.

11. Na poskytnutí příspěvku z NF není právní nárok.

12. Vyúčtování akce (povinnosti žadatele):
-termín:do 30ti dnů po ukončení akce,nejpozději však do 30.11.příslušného kalendářního roku(u akcí uskutečněných v prosinci nejpozději do 31.1.následujícího roku)
-přehled skutečných příjmů a výdajů (doklady)
-výsledková listina

ČLÁNEK II.
Mládežnické akce s možností čerpání příspěvků

1. MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE KATEGORIE A
Počet účastníků: 8 a více z různých klubů
(z toho minimálně 1 zahraniční)
Počet dnů konání: 2 hrací dny a více
Charakter turnaje: mezinárodní turnaj v kategorii mládeže s nadregionálním významem reprezentujícím Královéhradecký kraj a Krajský fotbalový svaz
Podmínky turnaje: přírodní tráva (umělá tráva pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek)
Rozpětí příspěvku NF: 10 000 – 20 000 Kč

2. MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE KATEGORIE B
Počet účastníků: 6 a více z různých klubů Počet dnů konání: 1 hrací den a více
Verze 2017
Charakter turnaje: turnaj v kategorii mládeže s regionálním významem reprezentujícím klub, obec, region a Krajský fotbalový svaz
Podmínky turnaje: přírodní tráva (umělá tráva pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek)
Rozpětí příspěvku NF: 5 000 – 10 000 Kč

3. MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE KATEGORIE C
Počet účastníků: 4 a více z různých klubů Počet dnů konání: 1 hrací den
Charakter turnaje: turnaj v kategorii mládeže s regionálním významem reprezentujícím klub, obec a Krajský fotbalový svaz
Podmínky turnaje: přírodní tráva (umělá tráva pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek)
Rozpětí příspěvku NF: 2 000 – 5 000 Kč

4. SERIÁLY MLÁDEŽNICKÝCH HALOVÝCH TURNAJŮ
Seriál halových turnajů pro fotbalovou mládež pořádaný občanskými sdruženími - minimální počet halových turnajů 4 všech věkových kategorií mládeže podle příslušného soutěžního ročníku
- minimální počet účastníků jednoho turnaje 6
Rozpětí příspěvku NF: 5 000 – 50 000 Kč

5. GRASSROOTS AKCE
Akce pro fotbalovou mládež
Rozpětí příspěvku NF: 2 000 – 10 000 Kč

6. FOTBALOVÉ KEMPY
- fotbalové kempy musí být realizovány v délce trvání min. 5 dnů pro nejméně 25 dětí z nejméně
5 klubů
Příspěvek je poskytován pouze na účastníka z klubů hrajících soutěže Královéhradeckého krajského fotbalového svazu nebo Okresních fotbalových svazů pod něj spadajících.
Účastník musí být řádným členem FAČR.
Počet účastníků: min. 25 z min. 5 klubů Počet dnů konání: min. 5 dní
Rozpětí příspěvku NF: od 200 Kč na účastníka

7. PŘÍSPĚVKY ZA DOBROU PRÁCI V KATEGORIÍCH PŘÍPRAVKA, ŽÁCI A DOROST
Kluby s dobrou prací s mládeží v kategoriích přípravka, žáci a dorost zhodnotí Komise
mládeže KFS a v každé kategorii navrhne do 31. 10. příslušného kalendářního roku VV KFS návrh tří klubů, kterých se bude týkat poskytnutí příspěvku v rámci tohoto kritéria, v tomto případě není tento příspěvek limitujícím pro přidělení příspěvku v jiné kategorii NF.

8. PODPORA VÝBĚRU OFS
a) příspěvek na přípravu a účast výběrů OFS U9 – U12 v MOS, ZHL, mezikrajské finále HK/PCE
Rozpětí příspěvku NF: 5 000 - 30 000 Kč
b) příspěvek na reprezentaci KFS v celostátním finále výběů OFS
Rozpětí příspěvku NF: individuálně
c)podpora soutěží předpřípravek
Rozpětí příspěvku NF: 5 000 - 30 000 Kč

9. ÚČAST MLÁDEŽNICKÉHO TÝMU (DOROST, ŽÁCI, PŘÍPRAVKA) HRAJÍCÍHO SOUTĚŽE KFS
a) významném mládežnickém turnaji v ČR
Rozpětí příspěvku NF: 2 000 - 10 000 Kč
b) mládežnickém turnaji v zahraničí
Rozpětí příspěvku NF: 2 000 - 20 000 Kč

Schváleno Správní radou NF dne 15.5.2017

Miroslav Hofman v.r.          Vladan Haleš v.r.          Jan Míl v.r.
předseda správní rady NF člen správní rady NF člen správní rady NF
Vytvořeno: 22.5.2017
Mgr. Jan Míl

Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí
« 11 / 2021 »
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace