Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Seminář trenérů mládeže


Dovolujeme si vás touto cestou pozvat na tradiční seminář trenérů mládeže (je součástí doškolení trenérů licence UEFA B) .

 

Seminář se koná v Hradci Králové, v sobotu 21. ledna 2017, v Aule Univerzity Hradec Králové (naproti fakultní nemocnici)

Prezence účastníků semináře a doškolení od 08.00 hodin, začátek semináře v 09.00 hodin. Předpokládané ukončení semináře cca v 16.00 hodin.  Detailní program semináře bude upřesněn a zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého KFS. Parkování na parkovišti Univerzity.

 

 Účast na semináři, jejichž mládežnické týmy hrají soutěže řízené VV Královéhradeckého KFS  /VčP SD, KP SD, KS dorostu, KP MD a SŽ, KS SŽ, KP MŽ a SP a KP MP/,   je                      

 

 P O V I N N Á.

Poplatek za účast na semináři je stanoven na 200,-- Kč za klub. Za tento poplatek se mohou zúčastnit 2 trenéři mládeže z klubu.

V případě neúčasti zástupce /zástupců/ klubu bude klub pokutován částkou Kč 2.000,-- Kč.

Veškeré poplatky budou vybírány na místě proti potvrzení !!!

 Účast na semináři potvrďte, prosím, na připojenou návratku, kterou zašlete  nejpozději do  13. 1. 2017 na mail kralovehradeckykfs@khfotbal.cz , nebo na adresu  Královéhradecký KFS, Habrmanova 192, 501 01 Hradec Králové.  Případné další bližší informace na telefonním čísle 602 276 501 /Ladislav Brož/.

 

 Na setkání s vámi se těší

 

 Mgr. Jan Míl v.r.                                                                   Ladislav Brož v.r.

Grassroots manažer Královéhradeckého KFS            sekretář Královéhradeckého KFS                                                              

 

 

  

N Á V R A T K A

 

  

Potvrzujeme tímto závazně účast mládežnických trenérů našeho

 

klubu na semináři, který se koná v sobotu

 

21.ledna 2017

 

v Aule Univerzity Hradci Králové

 

 Název klubu ……………………………………………...

 

  

Za náš klub se zúčastní       1    2      trenéři   

 

(zakroužkujte počet)

 

  

                                

 

………………………………….

podpis

 

2017-01-03 17:45:27
Mgr. Jan Míl

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace