Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Úprava Registračního řádu FAČR


 VV FAČR schválil na svém zasedání dne 4.3.2014 úpravu Registračního řádu FAČR

Článek I. odst. 2) Registračního řádu FAČR nově zní:

Hráči může být registrační průkaz vystaven nejdříve v den, kdy dovrší 5 let. Hráč může být platně registrován jen za jeden klub FA ČR s výjimkou institutu střídavého startu. Hráč nesmí být zároveň registrován v zahraniční fotbalové asociaci.

Schválená změna nabývá platnosti a účinnosti dne 4.března 2014.

2014-03-20 07:41:31
Ladislav Brož

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace