Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích ze dne 17. května 2013


   Královéhradecký fotbalový svaz, Habrmanova 192. Hradec Králové

                     ZÁPIS KR KFS  13

Termín:  17. 5. 2013 - Dvůr Králové nad Labem

Přítomni: Zbyněk Novotný, Antonín Vancl, Zbyněk Wolf, Aleš Šob                  

Omluveni: Jan Dušek, Pavel Orel (delegace II. liga), Jiří Jiřík (delegace finále Poháru ČP)

Host: Václav Andrejs

1. Obsazovací úsek:

Nedostavení na turnaje přípravek:

Janeček – omezení delegace na 2 utkání dospělých + 1 trestný bod

Nedostavení AR na 1. poločas mistrovského utkání dospělých:

AR Bouz - omezení delegace na 1 utkání dospělých + 1 tr.bod         

HR Říha J. - omezení delegace na 1 utkání dospělých + 1 tr. bod

pozdní omluva:

Ježek Václav - 1 tr.bod 

2. Vyúčtování cestovného:

R Nožka – vrácení 100Kč oddílu Libáň – špatné vyúčtování SC  14.4.2013

R Linhart – vrácení 100Kč oddílu Kopidlna – špatné vyúčtování SC 14.4.2013

Oba jmenovaní zašlou doklad o vrácení sekretáři KR.

 

3. Vyhodnocení výkonů R podle zpráv DS:

Česká Skalice – Lázně Bělohrad:  R Krucký – špatný výkon (1x nenařízení PK + 1x nesprávné nařízení PK)  – omezeny delegace v utkání dospělých  na 2 kola

Kratonohy – Jaroměř: R Pešava – neuspokojivý výkon (nenařízení PK) – omezeny delegace v utkání dospělých na 1 kolo

Červený Kostelec - Trutnov: AR Miškář – neuspokojivý výkon (neuznání regulérní branky) – omezeny delegace v utkání dospělých na 1 kolo

4. Výsledky fyzických prověrek R – test nesplnili:

Bečvář, Hájek, Havlík, Hofman, Liebisch, Vaníček 

Termín náhradních fyzických prověrek bude zveřejněn dodatečně, poplatek za účast rozhodčích na náhradních fyzických prověrkách = 500,- Kč. Poplatek se netýká zraněných R a R, kteří napoprvé nesplnili.

KR vyslovila celkovou spokojenost s fyzickou připraveností R, někteří R by však měli věnovat fyzické kondici větší pozornost.

5. Dresy rozhodčích pro soutěžní ročník 2013/2014:

KR obdržela dvě nabídky a dále jedná o možných bonusech, KR ve věci rozhodne na příštím zasedání.

6. Kontrola videozáznamů:

KR KFS konstatuje špatnou kvalitu videozáznamů (snímáno daleko od herních situací, nedostatečná práce kameramana s přibližováním, nejsou snímány konkrétní herní situace, videozáznamy nejsou pořizovány v plném rozsahu apod.).

6. Účtování cestovného u více pořadatelů v 1 den – závazný pokyn KR KFS:

Pokud R řídí utkání u více pořadatelů v 1 den (např. řídí utkání mládeže v jednom místě a pak přejíždí na utkání mužů v jiném místě), je R povinen dodržet následující postup účtování:

R si na www.mapy.cz  zjistí předpokládaný počet ujetých km za celou cestu z místa bydliště na obě utkání a zpět, oběma klubům pak účtuje cestovné přesně na polovinu. To samé platí i při společných cestách, kdy každému z klubů účtuje polovinu. Jestliže R účtuje stravné, tak ho musí též rozdělit mezi oddíly, kde přejíždí. Není rozhodující, zda se jedná o utkání OFS nebo KFS. Jestliže je na trase objížďka a R to neuvede do ZoÚ, nemá nárok na zaplacení navíc ujetých km.

7. Postupy R z OFS – žádost okresním KR:

KR KFS si dovoluje požádat KR OFS o nahlášení postupujících R z OFS (po schválení ve VV) starších 18 let i licence M. Na společném jednání s předsedy KR OFS bylo dohodnuto, že mladí R licence M by řídili v kraji mládežnická utkání a na utkání dospělých jako AR by byli k dispozici příslušným OFS.  

Termín pro nahlášení postupujících R:  10. 6. 2013

 
Zbyněk Novotný, předseda Komise rozhodčích KFS

 

2013-05-22 18:01:19
Aleš Šob

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace