Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích dne 23. srpna 2012


Program zasedání KR ze dne 23.8.2012


 
1.došlá pošta
pozvání na schůzku předsedů KR KFS ohledně konvence UEFA

-  zápisy ze zasedání KR OFS Trutnov a Hradec Králové

2.obsazovací úsek 
stále se dodělávají některé změny na webu – některé delegace  zatím pouze e-mailem či telefonicky, intenzivně řešeno s webmasterem

- nerespektování pokynů KR a pozdní omluvy – Korec, Miškář, Ja.Vítek - 1,0 trestný bod

- hodně omluv je zasíláno pozdě - hrozí postihy

3.požadavky na sekretariát 
KR požaduje kontrolu datumu odeslání ZoÚ a počet kopií

- nutnost kontroly míst konaní zápasů a případné doplnění těchto míst do delegací

4.zprávy DS
- A1A0105 Jičín – Nový Bydžov,   R - Stieber ( neuspokojivý - 5,4 ) – stop 1 kolo

- A3B0102 Loko HK – Borohrádek,  R – Jansa ( špatný - 4,5 )   -  stop 2 kola

- A2A0207 Nový HK  -  Vrchlabí,  R – Erlebach  ( neuspokojivý – 5,0 ) – 1 kolo 

-  pozdní příjezd na utkání bez řádného vysvětlení  -  Kout, Janeček, Krotil - řešeno trestnými body dle sazebníku


5.konvence UEFA 
-
 nadále bude pokračovat program VPR, do kterého KR vytypuje tři perspektivní R do 26 let, program bude probíhat od října 2012 do května 2013, nutná znalost AJ

-  nadále pokračuje program mentor talent v obsazení jako na jaře 2012 , tj. Galba – Ježek V.,
Šob – Gereg, Mazura – Krotil , Novotný Z. – Novotný M. .

Místo R Vojtěcha, který postoupil do ŘK Čech, je poslední dvojicí  Vašata – Stieber .

6.náhradní seminář R 
náhradního semináře se nezúčastnili R Homolová, Látrová, Pelová, Seidl


– R Seidl si domluví si domluví termín náhradního semináře s předsedou KR, do tohoto termínu bude obsazován pouze na utkání mládeže

- R Látrová a Pelová si domluví termín, kdy se dostaví na zasedání KR a domluví se na dalším působení v soutěžích KFS

- R Homolová zaslala omluvu ne celý podzim – rodinné důvody

7.různé  -  nová e-mailová adresa KR :  kr@khfotbal.cz

- VV KFS schválil od 1.9.2012 navýšení cestovného na 5,-Kč za 1km

- byly staženy videozáznamy z několika zápasů KP – budou vyhodnoceny na  příštím zasedání KR

- bylo schváleno nové komplexní hodnocení – bude vyvěšeno samostatně na webu v sekci KR

- na příští zasedání jsou zváni všichni předsedové KR jednotlivých okresů – probrání spolupráce a řešení problémů

- KR znovu upozorňuje, že za jednotnou ústroj na utkání odpovídá „hlavní“ R

- otázka jednotného oblečení bude řešena v zimní přestávce

- proběhlo školení OZP, bylo vyškoleno 16 OZP, další termín je 6.9.2012, poté budou seznamy předány KM KFS, která zaujme další opatření vůči oddílům, které nesplní svoji povinnost s proškolením minimálně jedné osoby

      

2012-08-24 21:33:28
Zbyněk Novotný

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace