Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zpráva ze zasedání DCK KFS ze dne 23. srpna 2012


Disciplinární komise KFS na svém zasedání dne 23. srpna 2012 rozhodla takto:

Nepodmíněné tresty:

Bárnet Michal (Rychnov n. Kn.) – NE 1 SU od 12. 8. 2012

Menšl Karel (Vysoká n. L.) – NE 1 SU od 19. 8. 2012

Lochman Josef (Třebechovice) – NE 1 SU od 20. 8. 2012

Kulhánek Jaroslav (Úpice) – NE 1 SU od 19. 8. 2012

Tomášek Jan (České Meziříčí) – NE 1 SU od 19. 8. 2012

Jansa Michal (Velké Poříčí) – NE 1 SU od 15. 8. 2012

Upuštěno od potrestání:

Kolář Ondřej (Nový HK).

Proti uvedeným rozhodnutím DK KFS se může potrestaný hráč, funkcionář, rozhodčí, delegát svazu nebo klub odvolat do 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK KFS k příslušnému odvolacímu orgánu tj. ORK KFS (DŘ čl. 24, odst. 2)  s doloženým odvolacím poplatkem ve výši  3 000,-- Kč dospělí a 1 500,-- Kč mládež a ženy (DŘ čl. 25, odst. 5) dle Disciplinárního řádu FAČR.

Podané odvolání nemá odkladný účinek k povinnosti provést úhradu pokuty.

Jako oznámení platí zveřejněná „Zpráva ze zasedání DK“ na internetových stránkách KFS nebo osobní účast na jednání DK.

 

2012-08-23 18:16:34
Ladislav Brož

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace