Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích ze dne 4. dubna 2013


    Královéhradecký fotbalový svaz, Habrmanova 192. Hradec Králové

                                ZÁPIS KR KFS  10

 Termín:  4. 4. 2013

Přítomni: Zbyněk Novotný, Jiří Jiřík, Pavel Orel, Antonín Vancl, Zbyněk Wolf, Jan Dušek, Aleš Šob                                                                                                                                      
1. Důležité upozornění KR KFS:

Vzhledem k velkému počtu odložených zápasů i na všední dny jsou rozhodčí povinni denně sledovat delegace a změny delegací na webu KFS. Zápis o utkání ze středečních utkání je R pro řešení v DK povinen doručit na sekretariát KFS nebo zaslat naskenovaný mailem nejpozději ve čtvrtek do 12.00 hodin !!

2. Program „Talent – mentor 2013“ na úrovni KFS :

KR rozhodla o zařazení následujících R do programu:

talent (mentor): Andrýs (Vancl), Bačo (Novotný), Čožík (Orel), Miškář (Šob), Stieber (Jiřík)  

 
3. Rozdělení R pro soutěžní ročník 2013/2014:

KR KFS rozhodla rozdělit R pro soutěžní ročník 2013/2014 do dvou skupin takto:                                                                        skupina A - rozhodčí řídí utkání KP a I. A třídy (věkový limit pro skupinu A je 55 let)                                                                                                                             skupina B - rozhodčí řídí utkání I. B třídy.

4. Fyzické prověrky R KFS:

se konají v pátek 17. 5. 2013 od 16.00 hod. ve Dvoře Králové n. L., způsob provedení: fitness test UEFA, fyzické prověrky neplní R ženy , vedoucí akce: Zbyněk Wolf

POZOR: každý R se musí vzhledem ke své výkonnosti a budoucím ambicím rozhodnout, v jaké skupině (A nebo B) by chtěl být v ročníku 2013/2014 zařazen. Své rozhodnutí pošle mailem na adresu kr@khfotbal.cz nejpozději do 15. 4. 2013 takto: jméno, příjmení, skupina (A nebo B). Splnění fyzických testů je pouze jednou z podmínek pro zařazení R do skupiny A.                               
Věnujte přípravě na fyzické prověrky náležitou pozornost!

Limity pro fyzické prověrky:                                                                                                             
skupina A - věk do 30 let: 10 kol (150 m = 30 s + 50 m = 40 s)                                         
skupina A - věk nad 30 let: 10 kol (150 m = 33 s + 50 m = 40 s)                                                                
skupina B - věk do 50 let: 10 kol (150 m = 35 s + 50 m = 40 s)                                                            
skupina B - věk nad 50 let: 7 kol (150 m = 35 s + 50 m = 40 s) 

Termín náhradních fyzických prověrek bude zveřejněn dodatečně, poplatek za účast R na náhradních fyzických prověrkách = 500,- Kč

5. Kontrola videozáznamů:

Nový Bydžov B – Jaroměř: R Beránek (hrubá chyba, R při nařízení 1. PK neudělil ČK za zmaření zjevné brankové příležitosti, změna hodnocení na neuspokojivý výkon = známka 5.6, omezeny delegace v utkání dospělých na 1 kolo)

6. Obsazovací úsek:

STK již rozhodla o sehrání celých kol v termínech 1. 5. a 8. 5. (státní svátky). Kdo v těchto termínech nebude k dispozici, dá neprodleně vědět obsazovacímu úseku (p. Novotný).

7. Setkání s předsedy KR OFS – jednání o vzájemné spolupráci:

KR KFS si dovoluje pozvat předsedy KR OFS na jednání o vzájemné spolupráci dne 18. 4. 2013 od 17.30 hod. (Hostinec U Jelena Hradec Králové), pozvánky předsedům KR OFS zašle sekretář KR.

8. Po jednání KR KFS proběhl seminář OZP (15 účastníků) :

Člen KR p.Dušek vyškolil OZP, seznam předán na sekretariát a KM KFS HK.

 

Zbyněk Novotný, předseda KR KFS

 

2013-04-06 11:09:22
Aleš Šob

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace