Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Doplnění "Směrnice pro výměnu registračních průkazů ve FAČR" 

1. Do čl. 7 se doplňuje věta : Výměny prováděné po 1. 3. 2013 se zpoplatňují částkou 50 Kč.2. Čl. 8 nově zní: Dnem 1.3.2013 končí platnost dosud používaných registračních průkazů (s logem ČMFS).3. Stávající čl.8 se stává článkem9 a zní: „Tato směrnice byla schválena výkonným výborem FAČR dne 10.10.2012 a doplněna dne 4.2.2013.

 

2013-02-07 09:00:32
Ladislav Brož

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace