Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zápis ze zasedání Komise rozhodčích ze dne 3. ledna 2013


Královéhradecký fotbalový svaz, Habrmanova 192. Hradec Králové

 Zápis z jednání Komise rozhodčích KFS č.8

Termín: 3. 1. 2013

Přítomni: Zbyněk Novotný, Milan Mazura, Milan Jindáček, Dušan Galba, Aleš Šob                                                                                                                                       

Omluven: Jan Dušek

 

1. Členství FAČR pro rok 2013

Členský poplatek za mládež (1995 a mladší) je 100,- Kč, za dospělé 200,- Kč. Číslo účtu: 369 000 369 / 0800. Variabilní symbol je rodné číslo. Termín úhrady: do 28. 2. 2013. Členství ve FAČR fyzické osobě automaticky zaniká od 1. 4. 2013 neuhrazením členského příspěvku. Člen bude vymazán z databáze FAČR a nebude mít ID nutné pro činnost . Informace k členství byly všem R zaslány elektronickou poštou.


2. Došlá pošta

- p. Roman Zloch – žádost o přeřazení do Pražského fotbalového svazu  - KR KFS souhlasí. KR KFS děkuje p. Zlochovi za činnost v Královéhradeckém KFS a v novém působišti přeje mnoho dalších fotbalových úspěchů.

 
3. Škola mladých rozhodčích a seminář k získání licence M + C

Termín a místo konání: 

18. – 19. 1. 2013 Náchod: 1. běh ŠMR a licence M+C    

8. – 9. 2. 2013 Náchod: 2. běh ŠMR

Náchod, Centrum odborného vzdělávání, VOŠ a SPŠ stavební, Raisova 677                             
Účastnický poplatek: 200,- Kč (ŠMR) a 400,- Kč (licence M+C) bude vybírán při prezenci         
S sebou: na 2. běh ŠMR zimní sportovní výstroj pro praktickou část na hrací ploše

KR oceňuje velký zájem mladých R o účast v ŠMR.

Seznam přihlášených účastníků:

KFS: Mucha, Čožík, Vitvar, Trejbal, Slavíček, Šlezingr, Jiříček,

OFS NA: Šedivý, Berka, Berger, Štelzig, Šulc, Jirásek, Svoboda, Vávra, Bareš

OFS JC: Střížka, Novotný, Šťastný, Duřt, Kuchta, Dvořák, Haken T., Jiřička, Klein, Soukup

OFS HK: Říha, Smrček, Šanc, Kuskov, Rychtár

OFS TU: Penc, Malínský

OFS RK: Špaček, Provazník, Jaroš, Neubecker,

KR děkuje za zájem dalším R z listiny KFS, kteří pro své zkušenosti z řízením utkání v KFS nebyli zařazeni. Jedná se o tyto R: Erlebach, Bednář, Lavrenčíková, Valenta.

Seznam přihlášených účastníků semináře k získání licence M + C:

OFS TU:Penc,Tandler                                                  

OFS RK: Špaček, Provazník, Jaroš, Neubecker

Pozvánka bude frekventantům zaslána elektronickou poštou.


4. Memoriál Jirky Malého v bowlingu 

KR KFS pořádá pro R z listiny KFS turnaj v bowlingu „Memoriál Jirky Malého“. Ceny do turnaje pro nejlepší 3 týmy věnuje KR KFS. Po turnaji následuje neformální posezení.

Termín: pátek 15. 2. 2013 od 17.00 do 21.00 hodin.                                                                             
Místo konání: Hradec Králové – kuželna Malšovice, Čajkovského 611

Podmínky účasti: družstvo okresu tvoří 4 R z listiny KFS.

Kapitáni týmů: KRKFS:  Zbyněk Novotný                                                                                                                               okres HK: Osvald Liebisch
okres  NA:Petr Vítek                                                                                                                             okres RK: Leonard Horský okres JC:Karel Medlík                                                                                                                                 okres TU: Karel Šiling

 

Zbyněk Novotný, předseda KR KFS

2013-01-06 16:23:47
Aleš Šob

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace