Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Náborová akce rozhodčích - vyhodnocení po roce činnosti


KRD rozhodla, že finanční odměna 3 000,- Kč pro rozhodčí, kteří v rámci náborové
aktivity splnili podmínku (minimálně 1 rok aktivní činnosti) bude vyplacena formou
"Dárkové poukázky" u partnera KFS firmy JAKO.
Rozhodčí, kterým nárok vznikl, budou o dalších podrobnostech informováni elektronickou poštou.
2017-11-29 21:29:52
Slavíček

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace