Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zpráva číslo 17 ze zasedání STK KFS ze dne 23. listopadu 2017


VV KFS schválil úpravu TL pro jaro 2018:

„4) Úpravu Termínové listiny pro jaro 2018 v návaznosti na posunutí začátku 1. B třídy na termín 24.3.2018.“

1. B třída začne v sobotu 24.03.2018 16. kolem a skončí v sobotu 16.06.2018 15. kolem.

 

STK schvaluje změnu pořadatelství:

A1A 1205 Hořice – Třebeš                                       neděle 26.11.2017      začátek 16,00

(UMT Všesportovní stadion Hradec Králové)

 

STK upřesňuje hřiště:

A1A 1201 Vrchlabí – Slavia HK                              sobota 25.11.2017      začátek 13,30

(UMT Vrchlabí)

A2A 1201 Týniště – Trutnov B                                sobota 25.11.2017      začátek 13,30

(hřiště Olšina)

C1B 1201 Vrchlabí – Slavia HK                              sobota 25.11.2017      začátek 11,00

(UMT Vrchlabí)

 

Utkání A2A 1508 TJ Sokol Bílá Třemešná – FC Spartak Kobylice:

STK bere na vědomí skutečnosti popsané v ZoU výše uvedeného utkání, týkající se použití nesprávné barvy dresů hostujícím družstvem. V návaznosti na vyjádření hostujícího i domácího družstva STK konstatuje, že hostující družstvo nepochybilo.  

 

STK uděluje pokutu 200,-- Kč za porušení RS 2017/2018 Hlava XXI, Hlášení výsledků    a podrobností o utkání soutěží Královéhradeckého KFS.

A2A 1507 Kratonohy B – komentář

 

Proti každému rozhodnutí STK je možné podat odvolání, a to do sedmi dnů ode dne jeho doručení. Za den doručení se považuje den následující po uveřejnění rozhodnutí na Úřední desce. Odvolání se podává u odvolacího orgánů (ORK). Náležitosti odvolání stanovuje § 25 procesního řádu FAČR.
2017-11-23 13:26:25
Ladislav Brož

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace