Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké ze zasedání ORK KFS ze dne 9. října 2017


 

A)                Činnost kontrolní a revizní

 

ORK provedla kontrolu účetních dokladů za měsíce duben až září 2017. Konstatováno, že s ohledem na zpoždění ve výplatě dotací z FA, resp. z MŠMT veškeré výdaje KFS výrazně omezeny.

 

V hospodaření s majetkem a peněžními prostředky KFS (na účtech i v hotovosti) nebyly shledány žádné nesrovnalosti. ORK neshledala žádné nedostatky v zaúčtování výdajů a příjmů. Výdaje evidované v účetnictví jsou mimo jiné v souladu s publikovanými rozhodnutími VV KFS.

 

B)                 Činnost odvolací

 

V rozhodném období nebyl podán žádný opravný prostředek proti rozhodnutí některého z orgánů KFS.

 

 

 

 
2017-10-11 07:23:30
Mgr. Jan Staněk

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace