Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké ze zasedání ORK KFS ze dne 23. října 2012


Komuniké ze zasedání ORK Královéhradeckého kraje ze dne 23. 10. 2012

ORK byla seznámena s výjezdovým zasedáním ORK FAČR, které se konalo 16. září v Hradci Králové. Otevřeného jednání s předsedy krajů se zúčastnil M.Řehák. Přínosem to bylo zejména pro sjednocování praxe v rozhodování v odvolacích řízeních. Jednání za přítomnosti místopředsedy FAČR p. Rejchla a generálního sekretáře FAČR p. Řepky byli přítomni statutární představitele KFS – předseda VV p. Andrejs a místopředsedové VV p. Blažej a p. Haleš. Byly probrány zejména body kolem přihlášek členů a nutnosti používat ID místo rodného čísla, jak u hráčů, tak rozhodčích a nutně i u funkcionářů. Nedodržení bude mít vliv na kontumace utkání v případě hráčů, a na pokuty v případě funkcionářů. To bude platit i u mládežnických utkání. Dále byl vysvětlen proces přerozdělování finančních prostředků z členských vkladů – přes počet členů.

ORK podrobně zrevidovala doklady za měsíc září – bez námitek.

Registrační místo – bylo dosaženo dohody o vedení deníku p. Brožem. Kontrola příjmů a výdajů tak bude v souladu s pokladním deníkem. Tím bude dosaženo vytčeného cíle.

Deník do konce září naplnil v excelovém programu předseda ORK a přeposlal p. Brožovi.

Odvolání - ORK neměla žádný podnět k odvolání.

Příští ORK podle plánu práce dne 20. listopadu 2012.

2012-11-05 16:57:15
ing. Miroslav Řehák

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace