Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zpráva ze zasedání DCK KFS ze dne 1. listopadu 2012


Zpráva ze zasedání DCK KFS č. 13/2012 - 2013


Disciplinární komise KFS na svém zasedání dne 1.listopadu 2012 rozhodla takto:

 

Nepodmíněné tresty:

Riedel Tomáš (Nová Paka/Stará Paka) – NE 1 SU od 22.10.2012

Vejchoda Radoslav (Olympia HK) – NE 3 SU od 29. 10. 2012

Samko Robert (Jičín) – NE 2 SU od 28.10.2012

Suchý Jan (FKM Javorka) – NE 4 SU od 26.10.2012 


Případ utkání E2A 1002 FKM Javorka - Rudník:

Asistent trenéra Kobr Jaroslav se do 7. 11. 2012 písemně vyjádří ke svému chování vůči R v daném utkání, nebo se dne 8. 11. 2012 osobně dostaví na jednání DCK.

Kobr Jaroslav má zastavenou  činnost.

Oddíl Rudník se do 7. 11. 2012 písemně vyjádří k chování asistenta trenéra Kobra Jaroslava vůči R v daném utkání, nebo se dne 8. 11. 2012 osobně na jednání DCK dostaví statutární zástupce oddílu.


Žádosti o změnu trestu:

Ráb Michal (Ústí n. O.) – žádost se zamítá.


Výzva:

DCK vyzývá oddíl Dvůr Králové k neprodlenému uhrazení závazků (faktur) vůči Královéhradeckému KFS. Jejich splatnost byla dne 10.9.2012 (urgence 30.10.2012).

V případě neuhrazení bude postupováno dle příslušných ustanovení DŘ FAČR.


Proti uvedeným rozhodnutím DK KFS se může potrestaný hráč, funkcionář, rozhodčí, delegát svazu nebo klub odvolat do 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK KFS k příslušnému odvolacímu orgánu tj. ORK KFS (DŘ čl. 24, odst. 2)  s doloženým odvolacím poplatkem ve výši  3.000,-- Kč dospělí a 1.500,-- Kč mládež a ženy (DŘ čl. 25, odst. 5) dle Disciplinárního řádu FAČR.

Podané odvolání nemá odkladný účinek k povinnosti provést úhradu pokuty.

Jako oznámení platí zveřejněná „Zpráva ze zasedání DK“ na internetových stránkách KFS nebo osobní účast na jednání DK.


Ladislav Brož, sekretář Královéhradeckého KFS

2012-11-01 16:47:49
Ladislav Brož

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace