Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Usnesení volební VH Královéhradeckého kraje ze dne 24.2.2017


USNESENÍ volební VH Královéhrafeckého kraje

Předseda návrhové komise František Jehlička přednesl návrh na usnesení VH.

1 .Valná hromada schválila:

a)      program VH

b)      jednací řád valné hromady

c)       volbu pracovního předsednictva a pověření jeho člena Miloše Židíka  řízením VH

Volbu komisí:

d)      Mandátovou komisi: Zdeněk Matěna (MFK Trutnov) – předseda, Milan Vik (FK Náchod), ing. Pavel Orel (OFS Hradec Králové) – členové

e)      Návrhovou komisi: František Jehlička (OFS Rychnov n. K.) – předseda, Zdeněk Šulc (SK Bystřian Kunčice), Jaroslav Havlina (OFS Trutnov) – členové

f)       Volební komisi: Jan Šotek (OFS Jičín) – předseda, Radoslava Kozlovská (TJ Sokol Třebeš), Filip Stieber (FC Spartak Rychnov n. K.) – členové  

g)      Zprávu o činnosti výkonného výboru  VV a komisí.  

h)      Zprávu o ekonomice KFS.

i)        Zprávu Odvolací a revizní komise.

j)        Zprávu mandátové komise o usnášeníschopnosti valné hromady.

Z 50 pozvaných delegátů s rozhodujícím hlasem přítomno 49.

Nepřítomen: 1

Valná hromada je usnášeníschopná.

2. Valná hromada zvolila na funkční období 2017 – 2021:

     a)   Předsedu KHKFS p. Václava Andrejse – volba veřejná – jednohlasně 49 hlasy ze 49 možných 

     b)   Členy výkonného výboru KHKFS – volba tajná:

            - za komoru OFS:

                   Blažej Vladimír, Mgr.                              -  počet hlasů 23

                   Vítek Petr, Ing.                                      -  počet hlasů 23

                   Zbořil Martin, Ing.                                  -  počet hlasů 24

                   Židík Miloš                                             -  počet hlasů 24

 

            - za komoru k lubů:

                   Haleš Vladan, Ing.                                -  počet hlasů 22

                   Jeník Jiří Bc.                                         -  počet hlasů 21

                   Lebedinský Jiří                                      -  počet hlasů 21

                   Příhoda René, Mgr.                                 -  počet hlasů 20

    c)   Členy ORK:  

                 Pavlíček Jiří, Ing.                                   – počet hlasů 40

                 Slanina Lukáš, Mgr.                                – počet hlasů 37

                Staněk Jan, Mgr.                                     – počet hlasů 45

                Štěpař Jiří                                              – počet hlasů 40

                Urbánek Jindřich, JUDr.                            – počet hlasů 40

          - náhradníci (zvoleni ve 2. kole):  

                 Průcha Karel, Ing.                                – počet hlasů 39 – 1. náhradník

                  Ježek Petr, Mgr.                                   – počet hlasů 30 – 2. náhradník

                 

3. Valná hromada ukládá výkonnému výboru

-  zabezpečit plnění rámcového programu činnosti VV KFS prezentovaného Václavem Andrejsem   fotbalovému hnutí působícímu v rámci KHKFS pro období 2017 - 2021

- jmenovat předsedy jednotlivých komisí a dohlédnout na jejich personální obsazení. U ORK dozorovat volbu předsedy ze zvolených členů.

Navržené usnesení VH 47 delegátů schválilo.    

Za návrhovou komisi:

František Jehlička (předseda)

Zdeněk Šulc (člen)

Jaroslav Havlina (člen)

 
2017-02-26 14:23:28
redakce

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace