Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Program Mimořádné valné hromady Královéhradeckého KFS


Návrh programu Mimořádné valné hromady Královéhradeckého KFS 

konané dne 5. března 2016 v Hradci Králové

 

Zahájení, přivítání delegátů a hostů VH – p. Miloš Židík

 

1.                Schválení programu VH – p. Miloš Židík

 

2.                Schválení jednacího řádu VH – p. Miloš Židík

 

3.                Volba předsedajícího VH – p. Miloš Židík

 

4.                Volba sčitatelů, mandátové a návrhové komise VH – řídící VH

 

5.                Zpráva předsedy VV KFS – p. Václav Andrejs   

 

6.                Hodnotící zpráva o ekonomice VV KFS – p. Ing. Vladan Haleš

 

7.                Zpráva Odvolací a revizní komise – p. Mgr. Jan Staněk

 

8.                Zpráva mandátové komise – předseda mandátové komise

 

9.                Schválení Stanov KFS

 

10.           Schválení volebního řádu VH

 

11.           Schválení příplatku nad rámec kompenzačních poplatků stanovených  soutěžním řádem

 

12.           Diskuse k předneseným zprávám – řídící VH

 

13.           Návrh na usnesení VH – předseda návrhové komise

 

14.           Závěr – předsedající VH

 

Po ukončení VH následuje aktiv sekretářů klubů KFS před zahájením jarní části mistrovských soutěží 2015/2016

2016-02-01 07:35:12
Ladislav Brož

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace