Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zpráva ze zasedání DK KFS ze dne 18. června 2015


 

Nepodmíněné tresty – zastavení závodní činnosti:

A1A 3002 Bořke Martin (Kratonohy) – NE 2 SU od 14.06.2015 (11/1)

A3H 1401 Chochola Aleš (Vamberk) – NE 3 SU od 14.06.2015 (13/1b)

A3H 1401 Zemek Karel (Smiřice) – NE 4 SU od 14.06.2015 (13/1b)

A3H 1403 Emlar Jakub (Jaroměř B) – NE 3 SU od 14.06.2015 (13/1b)

C1B 2205 Hostinský Tomáš (Rychnov) – NE 1 SU od 14.06.2015 (19/1)

 

Proti uvedeným rozhodnutím DK KFS se může potrestaný hráč, funkcionář, rozhodčí, delegát svazu nebo klub odvolat do 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK KFS k příslušnému odvolacímu orgánu tj. ORK KFS (DŘ čl. 61, odst. 1)  s doloženým odvolacím poplatkem ve výši  3.000,-- Kč dospělí a 1.500,-- Kč mládež a ženy (DŘ čl. 61, odst. 5) dle Disciplinárního řádu FAČR.

Podání odvolání proti  uložení pokuty má odkladný účinek do 15 dnů ode dne doručení o zamítnutí odvolání.

Jako oznámení platí zveřejněná „Zpráva ze zasedání DK“ na internetových stránkách KFS nebo osobní účast na jednání DK.

 

2015-06-18 16:33:00
Ladislav Brož

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace