Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Zpráva ze zasedání DK KFS ze dne 22. května 2014


Nepodmíněné tresty – zastavení závodní činnosti:

A1A 2602 Kejzlar Pavel (Úpice) – NE 3 SU od 19.05.2014 (13/1b)

A2A 2602 Jarotek Aleš (Nový HK) – NE 2 SU od 19.05.2014 (12/2c)

A2A 2602 Kolář Ondřej (Nový HK) – NE 2 SU od 19.05.2014 (12/2c)

A3F 1002 Rojšl Michal (AFK Hronov) – NE 1 SU od 18.05.2014 (19/1)

E1A 1806 Štěpánek Marcel (Trutnov/Volanov) – NE 1 SU od 19.05.2014 (19/1)

OFS RK Králík Michal (Albrechtice) – NE 2 SU od 19.05.2014 (12/2c)

 

 

DK dále rozhodla takto:

Utkání A1A 2605 Fraňo Jan, masér, Olympia HK –  zákaz výkonu všech funkcí funkcionáře družstva    NE 3 SU od 19.05.2014, peněžitá pokuta 1.000,-- Kč (11/3a). Splatnost dle faktury KFS. 

 

Utkání A2A 2602 Karanský Zdeněk, trenér, Nový HK – DK pokračuje v disciplinárním řízení.

 

Žádost o podmíněné odložení zbytku trestu:

Holoubek David (Černíkovice) – žádost se zamítá.

 

Proti uvedeným rozhodnutím DK KFS se může potrestaný hráč, funkcionář, rozhodčí, delegát svazu nebo klub odvolat do 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK KFS k příslušnému odvolacímu orgánu tj. ORK KFS (DŘ čl. 61, odst. 1)  s doloženým odvolacím poplatkem ve výši  3 000,-- Kč dospělí a 1 500,-- Kč mládež a ženy (DŘ čl. 61, odst. 5) dle Disciplinárního řádu FAČR.

Podání odvolání proti  uložení pokuty má odkladný účinek do 15 dnů ode dne doručení o zamítnutí odvolání.

Jako oznámení platí zveřejněná „Zpráva ze zasedání DK“ na internetových stránkách KFS nebo osobní účast na jednání DK.

 

2014-05-22 16:57:34
Ladislav Brož

AKTUALITY

Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace